Matbaacılık sektörü

Matbaa, ilk kez Uzakdoğu’da kullanılmaya başlamıştır. Bilinen ilk matbaa baskısı 8. y.y’da Japonya’da görülmüştür. Sonraki dönemlerde hızla gelişen ve büyük bir önemi olan matbaacılık sektörü gelişimini sürdürmeye devam etmektedir.

Matbaa sektörü dijital basım metodlarıyla günümüzde çok gelişme göstermiştir. Hemen hemen her şirket, ne kadar inetrnet ortamında pazarlama yapsa da kartvisit, pano, broşür gibi konularda matbaa’ya ihtiyacı vardır.